×

×

ஆதினி- Ātiṉi

Female பெண் 5  
பொருள்: வேள்பாரியின் மனைவி
விளக்கம்:வேள்பாரியின் மனைவி. பொதினியின் தலைவன் மேழகன் மகள்.

கருத்துக்கள்(0):