×

×

5 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male அலவன் - Alavan
பொருள்: வேள்பாரி கதைமாந்தர்களில் ஒருவன்
Female ஆதினி - Ātiṉi
பொருள்: வேள்பாரியின் மனைவி
Male நீலன் - Neelan
பொருள்: வேள்பாரி கதைமாந்தர்களில் ஒருவன்
Male மேழகன் - Mēḻakaṉ
பொருள்: வேள்பாரியில் பொதினியின் தலைவன்
Male வாரிக்கையன் - Vārikkaiyaṉ
பொருள்: வேள்பாரியின் தோழன்